Rejsegilde og travlhed på byggepladsen

De sidste brædder lægges i undertaget

27. august: De sidste brædder lægges i undertaget. Nu kan det snart ikke regne ind fra oven.

Så er der snart lukket mod øst

27. august: De sidste sten lægges i gavlen mod øst.

Pudsning af indvendige vægge

27. august: Murerne er nu i fuld gang med at pudse de indvendige vægge. Smuk bliver det.

Så er de sidste spær rejst

25. august: Endegavlen på hovedskibet er nu færdigopmuret og spærene er rejst på sakrastiet (den lille tilbygning mod øst).

Status 20. august

Status ved fyraften fredag den 20. august: Det skrider rask frem med at lægge undertag, så bygningen kan blive lukket. Der arbejdes ihærdigt med opmuring af gavlene.

Gule teglsten til gulvene er kommet og ses forrest i billedet.

Arbejde på kirkeloftet

20. august: Der monteres store ventilationsrør på det gamle kirkeloft, så der kan være  frisk luft til alle, når kirken er fyldt.

Rejsegilde med mange mennesker

18. august: Folk i alle aldre var mødt frem for at fejre, at nu er byggeriet på vej ind i en afgørende fase.

Rejsegilde i øsende regnvejr

Rejsegildet foregik i øsende regnvejr. Men det holdt ikke vore håndværkere fra at rejse de smukke kranse, der blev skænket til at markere dagen.

Røde pølser til alle

Flere af vore håndværkere var mødt op efter fyraften for at fejre dagen med os.

Traditionen tro var der røde pølser og øl/sodavand til alle.

Så er der klar til at lægge tag på

Så venter vi på godt vejr, så der kan lægges tag på. I de kommende dage vil mange forskellige håndværkere gå på arbejdspladsen for at alt kan blive klar til 28. november (1. søndag i advent)