Nedrivning og udgravning

Støbning af gulv

6. maj 2010: Så er gulvet støbt. Nu skal det blot ligge og hærde næsten 14 dage. Derefter kan man køre ind på det med materiel og mursten.

Isolering og montering af gulvvarme

29. april 2010: Både det gamle kirkerum og tilbygningen er nu isoleret i gulvet efter nutidige krav, og der gøres klar til at montere gulvvarme.

Fornemmelse af grundplanen

12. april 2010: Efterhånden som fundamentet støbes, begynder man at fornemme grundplanen for, hvordan udvidelsen af kirken kommer til at blive i forhold til det eksistende kirkerum.

Støbning af fundament

12. april 2010: Der er nu klar til støbning af fundament. Mens grøfterne løbende graves, kommer store lastbiler (betonkanoner) med beton.

Åben kirke

25. marts 2010: Det kan man vist kalde åben kirke. Der er nu gjort klar til at påbegynde det nye kirkebyggeri. I de næste dage kloakeres der, og landmåleren sætter grunden af.

Udgravning i det gamle kirkerum

23. marts 2010: Da det gamle kirkerum skal isoleres efter moderne standard, og der skal lægges gulvvarme, bliver der fjernet en del jord og andet herfra.

Nedbrydning af koret

19. marts 2010: Voldsomt så det ud, da den store maskine i løbet af et par timer brød det meste af kirkekoret ned. De følgende dage blev murbrokker og nedbrydningsmaterialer fjernet, så der kunne gøres klar til kloarkering m.v.

Nedtagning af orglet

8. og 9. marts 2010: Håndværkere fra P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri tager nænsomt kirkens orgel ned og fragter det til Aarslev i Sønderjylland, hvor det opbevares indtil det igen skal opsættes efter kirkeudvidelsen. Menighedsrådet har besluttet, at orglet skal udbygges med to nye stemmer, så det passer til det nye og større kirkerum.