Byggeriets opstart

Den smukke døbefont i kirkesalen

7. marts 2010: Den nye smukke døbefont står klar med det gamle dåbsfad. De første dåb i Kirkesalen er allerede aftalt.

Kirkesalen klargøres til gudstjenester

5. marts 2010: Kirkesalen i Kirkehuset klargøres, så der fra søndag den 7. marts kan holdes gudstjenester her. Der holdes de fleste søndage både gudstjeneste kl. 9.00 og 10.30. Kirkesalen kan rumme 150 personer.

Syning af stof til døbefont og prædikestol

4. marts 2010: Johnna Dalum og Rita Pedersen syr stof til døbefont og prædikestol til Kirkesalen i Kirkehuset.

Dåbsfadet fra den gamle døbefont tages med over i kirkesalen, så dåb i kirkebygningsperioden sker i det samme dåbsfad, som altid har været i kirken.

Kirkerummet tømmes

3. marts 2010: I løbet af de følgende dage tømmes kirkerummet, og det mærkes, at der nu ingen vej er tilbage. Rammen til altertavlen vil i fremtiden blive opbevaret på kirkens loft sammen med alterets frontparti.

Salg af bænke og inventar

3. marts 2010: Menighedsrådet har annonceret kirkens inventar til salg. En del interesserede møder op og i løbet af de næste dage er alle bænke og lamper solgt. Et par bænke bliver skænker til Egnsmuseet.

Og et par bænke og lamper bliver solgt til Westergaards Hotel.

Klargøring af grund

2. marts 2010: De store maskiner går i gang med at forberede grunden, hvor udvidelsen af kirkerum og kor skal bygges. Kæmpestore trærødder bliver gravet op og kørt bort

Afsked med det gamle kirkerum

Søndag den 28. februar 2010 blev den sidste gudstjeneste holdt i det gamle kirkerum. Det var både meget højtideligt og også vemodigt, da altersølvet blev båret ud, og vi dermed tog afsked med det gamle kor, som det har stået der, siden kirken blev bygget i 1914.

Sådan finder du andre billeder fra byggeriet

Klik her for at komme til hovedmenuen med oversigtsbilleder fra kirkebyggeriet.

Gå til nyere billeder her.

Klik på de enkelte billeder nedenfor for at se dem i stort format.