Billeder fra grundstensnedlæggelse 18. juni 2010

Fredag den 18. juni 2010 blev grundstensdokumenterne til den nye tilbygning til Videbæk Kirke muret ind i nordvestmuren.

Den første sten blev lagt af provst Poul Ivan Madsen, derefter fulgte formand for menighedsrådet Kai Lysgaard, sognepræst Johannes Esmarch og formand for byggeudvalget Jørgen Andersen.


Klik her for at læse grundstensdokumentet.


Klik på billederne for at forstørre dem.