Møder

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige og finder sted i kirkehuset på Gl. Kongevej 22A.

Punkter til dagsordenen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 1 uge før mødet.

Møder i 2019:

Torsdag den 21. november kl. 18.30

Torsdag den 12. december kl. 18.30

 

Dagsorden vil være at finde ca. en uge før mødet.