Møder

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige og finder sted i kirkehuset på Gl. Kongevej 22A.

Punkter til dagsordenen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 1 uge før mødet.

Møder i 2020:

ingen møde i juli

Tirsdag den 18. august kl. 18.30

Tirsdag den 8. september kl. 18.30

Tirsdag den 6. oktober kl. 18.30

Tirsdag den 17. november kl. 18.30

Tirsdag den 8. december kl. 18.30

 

Dagsorden vil være at finde ca. en uge før mødet.