Møder

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige og finder sted i Kirkehuset på Gl. Kongevej 22A.

Punkter til dagsordenen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 1 uge før mødet.

Møder i 2020 og 2021:

Tirsdag den 8. december kl. 18.30

Tirsdag den 5. januar kl. 18.30

Tirsdag den 9. februar kl. 18.30

Onsdag den 17. marts kl. 18.30

Tirsdag den 20. april kl. 18.30

Tirsdag den 11. maj kl. 18.30

Tirsdag den 8. juni kl. 18.30

 

Dagsorden vil være at finde ca. en uge før mødet.