Møder

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige og finder sted i kirkehuset på Gl. Kongevej 22A.

Punkter til dagsordenen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 1 uge før mødet.

Møder i 2019:

Torsdag den 19. september kl. 18.30

Torsdag den 24. oktober kl. 18.30

Torsdag den 21. november kl. 18.30

Torsdag den 12. december kl. 18.30

 

Dagsorden vil være at finde ca. en uge før mødet.