Møder

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige og finder sted i kirkehuset på Gl. Kongevej 22A.

Punkter til dagsordenen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 1 uge før mødet.

Møder i 2020:

Tirsdag den 6. oktober kl. 18.30

Tirsdag den 17. november kl. 18.30

Torsdag den 19. november kl. 19.00

Tirsdag den 8. december kl. 18.30

 

Dagsorden vil være at finde ca. en uge før mødet.