Møder

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige og finder sted i kirkehuset på Gl. Kongevej 22A.

Punkter til dagsordenen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 1 uge før mødet.

Møder i 2020:

Tirsdag den 31. marts kl. 18.30

Tirsdag den 21. april kl. 18.30

Tirsdag den 19. maj kl. 18.30

Tirsdag den 16. juni kl. 18.30

ingen møde i juli

Tirsdag den 18. august kl. 18.30

Tirsdag den 8. september kl. 18.30

Tirsdag den 6. oktober kl. 18.30

Tirsdag den 17. november kl. 18.30

Tirsdag den 8. december kl. 18.30

 

Dagsorden vil være at finde ca. en uge før mødet.

Dagsorden til tirsdag den 31. marts kl. 18.30

 

Kaffe og sange: Kai og Jens Laurids

 

Deltager: Flemming H. Møller, Ruben E. Kristensen, Kai Lysgaard, Jørgen Andersen, Jens Kristian Lynderup, Sigga Kristensen, Helle Susanne Sørensen, Jens Laurids Lauridsen, Søren Lauridsen, Hans K. Nielsen og Jens Jensen.

 

26.

Godkendelse af dagsorden.

 

 

27.

Godkendelse af regnskabet for 2019.

Der er mødepligt for de valgte medlemmer af MR.

 

 

28.

Revideret oplæg til kirkens visioner v/Flemming & Ruben.

Oplægget vil blive udleveret og gennemgået på mødet.

 

 

29.

Gennemgang af opdateret inventaroversigt.

Bilaget vil blive gennemgået / udleveret på mødet.

 

 

30.

Meddelelser med mere fra de fem hovedområder: 

A - Kassereren

B - Kontaktperson

C - Kirkegårdsudvalget

D - Kirkeværge

E - Aktivitetsudvalget

 

 

31.

Provstiudvalget tilbyder en fælles annoncering vedr. mødet den 12. maj 2020, og tidsfristen for aflevering af tidspunkt, klokkeslæt og lokaleadresse skal afleveres senest den 25. marts 2020 kl. 8.00 til PU sekretæren hbry@km.dk

 

 

32.

Sidste nyt fra sognepræsterne.

 

 

33.

Kirkegårdsudvalgets mødereferat fra mødet med medarbejderne den 4. marts, og udvalgets plan for det videre arbejde vedr. de fire punkter til behandling og godkendelse.

 

 

34.

Behandling af de foreløbige skitser vedr. renovering af for pladsen ved indgangen til kirken forventes at kunne foreligge til MR mødet.

 

 

35.

Der vil til mødet foreligge en anmodning fra kirkegårdslederen om en omdefinering af en tidligere meddelt bevilling vedr. materielkøb til kirkegården. Der vil til mødet foreligge pris overslag på de ønskede køb samt forslag til finansiering.

 

 

36.

Orientering.

 

 

37.

Evt.

 

 

38.

Godkendelse af referatet.

 

 

Punkter til behandling på MR-mødet tirsdag den 21. april 2020.

 

 

Kai