Praktiske oplysninger

Fredningstider

For at værne om gravfreden er der fastsat fredningstider vedrørende begravelser. Fredningstiden er den periode, der minimum skal gå, før man må genanvende gravstedet til nye begravelser. Fredningstiden for kistebegravelser er 25 år.

Vedligeholdelsespligt

For at kirkegården kan bevares smuk, har pårørende til gravsteder pligt til at sørge for at vedligeholde og renholde gravstederne. Der er dog forskellige muligheder for at lade kirkegårdens ansatte overtage dette arbejde. Visse områder af kirkegården er underlagt en klausul om, at man kun kan vælge disse gravsteder, hvis man samtidig tegner en vedligeholdelsesaftale med kirkegården (legatgravsteds-kontrakt).

Forskellige muligheder for vedligeholdelse af gravsteder

  1. Man vedligeholder selv
  2. Kirkegården vedligeholder. Der betales et årligt beløb.
  3. Kirkegården vedligeholder. Der betales et engangsbeløb for f.eks. 10, 15, 20 eller 30 år. Et gravsted, hvor der er truffet en sådan vedligeholdelsesaftale, kaldes et "legatgravsted".

Sommerblomster og grandækning

Der er mulighed for at træffe aftale om plantning af sommerblomster og grandækning om vinteren. Graveren kan oplyse priser på de forskellige muligheder.

Reservation

Ønsker man at reservere et gravsted til senere brug, skal der indbetales et fastsat beløb for en hel fredningsperiode (urnegrav: 15 år, kistegrav: 25 år).
Derudover har man pligt til at dække gravstedet med ral og sætte min. 2 planter. Dette aftales med graveren.

Priser

Aktuelle priser fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Tidspunkt for begravelser/bisættelser

Begravelser vil normalt kunne finde sted alle dage, dog ikke søn- og helligdage samt mandage.

Urnenedsættelse vil kunne finde sted i almindelig arbejdstid, mandag- torsdag mellem kl. 8.00 og kl. 14.30 og fredag mellem kl. 8.00 og kl. 11.30. 

Anlæg af gravsteder

Gravsteder skal anlægges, så de harmonerer med det pågældende afsnits indretning. Det betyder, at plantning og anlæg kan udføres enten ved eget arbejde eller af kirkegårdens personale. Grus og ral skal dog altid anskaffes gennem kirkegårdslederen.

Gravminderne skal overholde reglerne for de enkelte afsnit med hensyn til størrelse, og skal være sømmelige i udseende efter almindelig skik og brug. I tvivlstilfælde vil menighedsrådet træffe en afgørelse.

Historiske gravsten

Ved udløb af fredningstiden vil gravstenene blive sløjfet og gravstenene blive tilbudt familien, eller kirkegården vil sørge for bortskaffelse og destruktion. Nogle få gravsten, som skønnes at være af særlig kulturhistorisk værdi, vil blive bevaret. Disse gravsten er opstillet nær indgangen fra Nørregade.