Kirkegården i tal

Indviet 1914
Udvidet med jordtilkøb i 1970 og 1974
Ligkapel opført 1920
Materiel- og mandskabsbygning opført 1979 (udvidet 2007)


Areal: 43.602 m2 
Anvendte gravpladser: ca. 1.580
Begravelser pr. år ca. 45, heraf bisættelser ca. 15.


Større nyanlæg:
1981: Urnegravplads og fællesplæne
1992: Afd. Vest A
1995: Afd. Vest B og C samt holdeplads på vestafdelingen
1998: Anlæg omkring kirkehuset


Ansatte på kirkegården:
1 Kirkegårdsleder
3 Gravermedhjælper/kirkegårdsgartnere