En fredfyldt plet med forskellige gravstedstyper

En tur på Videbæk Kirkegård viser, hvordan forskellige gravstedstyper smukt kan indpasses i en harmonisk helhed. Selvom Videbæk Kirkegård først blev anlagt sammen med bygningen af kirken i 1914, rummer kirkegården en stor variation af gravstedstyper. 


Den gamle kirkegård

Den gamle kirkegård
Umiddelbart nord for kirken

Den gamle kirkegård nord for kirken består hovedsageligt af traditionelle gravsteder i dobbeltrække, omgivet af lave tujahække på tre sider og med brosten ud mod grusgangen mellem rækkerne.


Der er i dette område både enkelt- og dobbeltgravsteder, samt familiegravsteder med flere gravpladser. Disse gravsteder kan både vælges til kistebegravelser og urnenedsættelser. Der er på den gamle kirkegård et særligt område til børnebegravelser. Disse kan dog ske overalt på kirkegården. (Kister  kan ikke nedsættes i de særlige urnegravsteder.)

Se skitse over kirkegården


Plænegraven (fællesgraven)

Det nordvestlige hjørne af den gamle kirkegård

Området er anlagt som  græsplæne med en stor fællessten som midtpunkt. 

Selv om det ikke umiddelbart er synligt, rummer plænegraven fire forskellige afdelinger. 
Området bag ved fællesstenen rummer "de ukendtes grav" med en afdeling for urner og en afdeling for kister.

Området foran fællesstenen er til gravsteder, hvor der lægges en stenplade direkte ned i græsplænen. Af hensyn til helheden skal pladen være 40x60 cm.  

Området til venstre foran fællesstenen rummer urnenedsættelser. Området til højre foran fællesstenen er med kistebegravelser.

Der gælder følgende regulativ for plænebegravelserne:

Der må af hensyn til græsslåningen ikke anvendes vaser ved gravminderne. Blomsterbuketter o. a. må påregnes fjernet af kirkegårdens personale ved græsslåning.

Der må ved gravminderne ikke lægges genstande, man forventer skal blive liggende.

Det er dog tilladt at lægge vinterkranse i perioden 1. nov. til 15. marts.

Vælges begravelse i plænegraven, skal der indbetales et beløb til vedligeholdelse i 15 år for urner og i 25 år for kister.

Se skitse over kirkegården


Urnegravsteder

I beplantningen helt mod nord i forhold til den gamle kirkegård

Området for urnegravsteder er anlagt med små gravsteder i cirkelformede rækker med hæk som bagkant. Side- og forkant er markeret med granitsten. Af hensyn til helheden, skal gravstenene måle ca. 45 x 60 cm. 
Midt i området står en smuk granitsølje med et enkelt korsmotiv. Søjlen har i sin tid stået ved porten til den gamle rejsestald ved Westergaards Hotel.

Et andet område med urnegravsteder findes nord for Afd. Vest, C og D.

Se skitse over kirkegården


Kirkegård Vest, afd. A (Vest A)

Kirkegårdens nye afdeling. Første område nord for Kirkehuset.
Gravstederne i denne afdeling er anlagt i enkeltrækker, så alle gravsteder vender mod øst. Gravstederne er anlagt med baghæk af tuja. Mellem gravstederne er plantet lave sidehække. Forkanten er markeret med brosten. 
Disse gravsteder kan både vælges til kistebegravelser og urnenedsættelser.

Se skitse over kirkegården


Egelunden

Den nye kirkegård. 
Området mellem Afd. A og B.
 
Gravstederne er her anlagt i firkantede felter omkring et egetræ. Felterne er kantet med brosten. Inden for i feltet er en udvalgt beplantning. En skyggetolerant græsblanding vil udgøre den øvrige bund.
I Egelunden er det muligt med kistebegravelser og urnenedsættelser.

Placering af stenen kan ske på to måder. 1: Stenen stående inden for det afmærkede felt (max. 45X60 cm). Eller 2: Stenen liggende i plænen uden for feltet (fast mål: 40X60 cm).

Stenene i et felt omkring et egetræ skal placeres på samme måde, således at den først bisattes eller begravedes pårørende alene beslutter stenenes placering i det pågældende felt.

Alle gravsteder i Egelunden er legatgrave. Det vi sige, at der betales for vedligehold i hele fredningsperioden.

Se skitse over kirkegården


Kirkegård Vest, Afd. B (Vest B)

Den nye kirkegård. Området nord for Egelunden.
Gravstederne er her anlagt i dobbeltrækker med fælles baghæk og små, korte sidehække. Det meste af gravstederne er udlagt i græs. Der er kun mulighed for beplantning i et lille areal omkring gravstedernes sten. På grund af anlægsmåden med græs, skal der tegnes kontrakt på vedligeholdelse af kirkegården (der indbetales et fastsat éngangsbeløb) for at benytte disse gravsteder.
 
Disse gravsteder kan både vælges til kistebegravelser og urnenedsættelser.

Se skitse over kirkegården


Kirkegård Vest, Afd. C (Vest C)

Den nye kirkegård. Området vest for Afd. B
 
Området er med traditionelle gravsteder, anlagt i dobbeltrækker med fælles baghæk af tuja. Mellem gravstederne er som variation plantet lave sidehække og gravstedernes forkant er markeret med brosten. 
Disse gravsteder kan både vælges til kistebegravelser og urnenedsættelser.

Se skitse over kirkegården