Videbæk Kirke

Valgte medlemmer

Menighedsrådet har ansvaret for de fleste forhold omkring Videbæk kirke og kirkegård. Medlemmerne er valgt for en fireårig periode. Sidste menighedsrådsvalg var november 2016. Man er altid velkommen til at henvende sig til de enkelte menighedsrådsmedlemmer, hvis man har spørgsmål, ideer, ris/ros m.v.
Alle afgørelser i menighedsrådet sker ved menighedsrådsmøderne, der er offentlige.
Dog er ansvaret for forskellige områder uddelegeret til enkeltpersoner.

Formand

Kai Lysgaard
Tlf.
61 70 64 19

Næstformand og kontaktperson

Jens Laurids Lauridsen
Tlf. 99 94 21 05

Kirkeværge

Jørgen Andersen
Tlf. 40 88 29 97

Kasserer

Krista Pedersen
Tlf. 21 16 55 44

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg

Hans Nielsen
Tlf. 97 17 10 58

Formand for kirkebladsudvalget

Jens Jensen
Tlf. 97 17 24 83

Sekretær

Jens Jensen
Tlf. 97 17 24 83

Menigt medlem

Jens Kristian Lynderup
Tlf. 97 17 34 88

Andre medlemmer

Medarbejderrepræsentant:
Carlo Mouridsen
Tlf. 97 17 26 96
 
Præster:
Flemming Harpøth Møller
Tlf. 97 17 10 83

Kirke- og kirkegårdsudvalg

  • Hans Nielsen (formand)
  • Sigga Kristensen
  • Kai Lysgaard

Aktivitetsudvalg

  • Sigga Kristensen (fmd)
  • Jens Laurids Lauridsen
  • Krista Pedersen

Bladudvalget (kirkebladet)

  • Jens Jensen (fmd)
  • Hans K. Nielsen
  • Flemming Harpøth Møller
cookie information